สมัครสมาชิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ไม่ต้องใส่ ภ. นำหน้า สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบฯ หรือไม่ได้มีสถานนะนักศึกษาให้ใส่ "999999"
- กรุณากรอกให้ถูกต้องเพราะเกี่ยวข้องการได้รับ CPE** กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง


1. หลังจากสมัครสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย โดยใช้ E-mail และรหัสผ่านที่กรอกไว้
2. หากไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถแจ้งขอรหัสผ่านได้ที่ rossukon.t@cmu.ac.th หรือโทร 053-944339 (รสสุคนธ์)
3. 1 คนสามารถสมัครได้ 1 Account ไม่สามารถใช้สมัครร่วมกับของคนอื่นได้ เพราะระบบล๊อคด้วยเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ


 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.