สมัครสมาชิก สถาบันเครือข่ายสถาบันหลัก เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

การประชุมวิชาการวารสารทางวิชาการ (ที่ออกโดยหน่วยงาน)1. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่ได้ "ยืนยัน" การสมัครของสถาบันแล้ว
2. เมื่อได้รับการยืนยัน ระบบจะส่งข้อมูลการเข้าระบบไปยัง E-mail ที่กรอกไว้
3. หากรหัสผ่านยังไม่ส่งไปที่ email สามารถขอรหัสผ่านได้ที่ rossukon.t@cmu.ac.th หรือโทร 053-944339 (รสสุคนธ์)


 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.